Korstnapühkimine

Meie ettevõte osutab professionaalset korstnapühkimisteenust eramajade, ridaelamute ja kortermajade ning mitteeluhoonete valdajatele.

Tegeleme küttesüsteemide hooldustöödega, korstnapühkimise ja ventilatsioonilõõride puhastusega, teeme küttesüsteemidele tuleohutuse kontrolli ja vajadusel nõustame.

Suhtume Sinu kodusse austusega, sellepärast kasutame oma töös kaasaegseid võtteid ja töövahendeid, et kõik jääks puhtaks ning korrektseks.

Hooldamata küttesüsteemid: pliit, kamin, ahi ja korstnad on suureks ohuks Sinu kodule ja perele. Enamus tulekahjusid saavad alguse riketest kütteseadmetes, tahma süttimisel või hooletusest kütmisel. Selle vältimiseks peab regulaarselt küttesüsteemi korrasolekut kontrollima vastava kutsetunnistusega korstnapühkija.

Veendume, et Sinu küttesüsteemid oleksid korras ja vastaksid tuleohutusnõuetele.

Meie kvalifitseeritud korstnapühkijatel on kehtivad kutsetunnistused ja peale tööde teostamist vormistame nõuetekohase korstnapühkimisakti mis sisaldab ka hinnangut küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta.

Korstnapühkija
Korstnapühkija

Tegevuspiirkond on Pärnumaal, Viljandimaal, Läänemaal, Raplamaal, Harjumaal, Järvamaal, Valgamaal, Võrumaal, Tartumaal, Põlvamaal. Kokkuleppel kõikjal üle Eesti.

Hinnakiri
Millal kutsuda korstnapühkija?
Enne korstnapühkija tulekut:
Kui tihti kutsuda korstnapühkijat?
Milline on korstnapühkija töö?
Miks on vaja regulaarselt küttesüsteemi hooldada?
Mis on korstnapühkija akt?
Oluline meelespea.

 

Hinnakiri

Teenus Ühik Hind
Ummistuse likvideerimine €/h 45€
Pliidi ja soojamüüri puhastamine tk 15€
Ahju puhastamine (sõltub tahmatopside arvust) tk 15-30€
Korstna suitsulõõri puhastus tk 9€
Katla puhastus tk 30€
Redeli rent tk 15€
Transport €/km 0.50€/km
Tahmatopsi paigaldus tk 38€
Kamina puhastus tk 15€
Saunaahju puhastus tk 10€
Viimalõõri ehk slepe puhastamine jm 5€
Korstnapühkija tunnitasu €/h 40€
Väljakutsetasu* tk 30€
Kütteseadme kontroll* tk 5€
Ventilatsioonilõõri puhastamine tk 5€
Moodulkorstna puhastus tk 10€
Puhastusava freesimine tk 45€
Väljakutsetasu (sõltuvalt objekti kaugusest) tk Kokkuleppel
Korstnapühkimisakt tk 9€


Hinnad ei sisalda käibemaksu 20%.

Väljakutsetasu* - Väljakutsetasu linnas on 30€ ja väljaspool linna on 0.50€/km
Kütteseadme kontroll* - Kütteseadme puhastamisele lisandub kütteseadme kontroll 5€

KÜSI KORSTNAPÜHKIMISE PAKKUMIST

Pärast arve laekumist väljastatakse nõuetele kohane dokumentatsioon küttesüsteemide portaalis.
Püsiklientidele hinnasoodustus 5%.

Antud töid teostavad Lasover OÜ töölised, kes omavad vastavaid kutsetunnistusi: nr. 153050 ja nr. 138900

 

Millal kutsuda korstnapühkija?

 • Korstnapühkija kutsu pärast küttehooaja lõppu või suvel, et vältida sügisel tekkivaid pikki järjekordasid.
 • Kui korstnapühkija peaks leidma vea või mingi puuduse Sinu küttesüsteemis on sul rohkem aega kevadel või suvel mõelda antud vea likvideerimisel ja remondile.
 • Kui küttesüsteem soojeneb ebaühtlaselt, kütmine võtab tavalisest enam kütet/aega, tõmbab halvasti, või on ilmnenud visuaalsed defektid kaasa arvatud korstnal, siis pöörduge koheselt korstnapühkija poole.
 • Kui tunned halba lõhna wc ruumis ja köögis, siis oleks aeg puhastada ventilatsioonilõõrid.
 • Majas on tunda suitsulõhna või pigi lõhna.
 • Tähelepanu vajavad pragunenud küttekolded või sisse kukkunud telliskivid.

Tuleb hoolikalt tähele panna neid ohumärke ja vajadusel kutsuda meie kvalifitseeritud korstnapühkijad asja üle vaatama.

 

Enne korstnapühkija tulekut:

 • Veendu, et oleks tagatud vaba juurdepääs küttesüsteemi osadele kõigil korrustel (kütteseadmed, korsten, korstnajala puhastusluuk). Seaduse kohaselt peab olema tagatud korstnale ligipääs redeli või katuseluugi näol. Kui seda pole võimalik tagada siis lisatasu eest saab korstnapühkija ise redeli kaasa võtta.
 • Enne korstnapühkimist kontrolli, et kõik luugid, siibrid, ventilatsioonirestid ja õhuvõtuavad oleks suletud kuid korstnasiiber jätta avatuks. Lahtise kamina puhul tuleb kindlasti kinni katta kilega ka koldeava.
 • Enne pühkimist ära küta 24h, et küttekolded oleksid enne puhastamist jahtunud.
 • Eemalda töötsoonist määrdumist kartvad esemed, kuna tahm on määriv ja lendlev.
 • Kui tahad head õnne, keera korstnapühkija kuldset kuuenööpi.
 • Sulge enne korstnapühkija tulekut aknad, et ei tekiks tuuletõmmet korstnapühkija töö käigus.

 

Kui tihti kutsuda korstnapühkijat?

Kehtiv tuleohutuse seadus näeb ette, et kutsetunnistusega korstnapühkija peab küttekehad ning korstnalõõrid puhastama:

 • Üksikelamus, aiamajas, suvilas, väikeehitises ja taluhoones kord viie aasta jooksul. Eramajas võib küttesüsteeme puhastada ka ise, kuid mitte vähem kui kord iga viie aasta tagant peab seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija, kes koostab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.
 • Ridaelamute ning kortermajade kütte- ja ventilatsiooni süsteeme peab kutsetunnistusega korstnapühkija kontrollima vähemalt korra aastas. Tehtud tööde kohta väljastab korstnapühkija akti.
 • Õnnetuste ja tulekahju vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada ning hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas.

Tuleohutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011039

 

Milline on korstnapühkija töö?

Korstnapühkija puhastab ja kontrollib üle kogu maja töötavad küttesüsteemid ja ventilatsioonisüsteemid. Korstnapühkija puhastab korstnalõõrid tahmast, puhastab ühenduslõõri ja annab hinnangu küttekollete seisukorrale. Vajadusel likvideerib korstnapühkija ummistused korstnas ja vahetab tahmatopsid.

Korstnapühkija dokumenteerib teostatud tööd ja annab kliendile vajalikud aktid.

Kui korstnapühkija on avastanud küttesüsteemis puudusi ning ohumärke on ta kohustatud sellest teavitama oma tellijat ja päästeteenistuse tuleohutusjärelevalve ametnikke, kes teevad selle kohta ettepaneku.

Korstnapühkija pakub oma kliendile kindlustunnet ja meelerahu läbi teadmise, et nende küttesüsteemid vastavad kõigile tuleohutusnõuetele. Alati võib julgelt konsulteerida korstnapühkijaga hea nõu saamiseks, kuidas oma küttesüsteemide eest õigesti hoolt kanda.

 

Miks on vaja regulaarselt küttesüsteemi hooldada?

Küttesüsteemi regulaarne hooldamine pikendab kütteseadmete eluiga ja tagab tuleohutuse.

Puhastamata kütteseadmed ei salvesta vajalikul määral sooja. Liigne tuhk ja tahm ummistavad lõõrides suitsugaaside tee. Ajapikku võivad lõõride seintele tekkinud pigi ja tahm sädemest kergesti süttida, mille tulemusel tekib tahmapõleng, sellest omakorda tulekahju. Sellepärast on oluline korstnaid, pliite, soojamüüre, ahjusid, viima- ja suitsulõõre regulaarselt puhastada.

Samuti aitab see tagada normaalse õhutõmbe koldes, et vajalik tooraine põleks täielikult. Puhtad lõõride pinnad kuumenevad kiiremini, parandavad tõmmet ja tagavad säästva kütterežiimi.

Veel leiad infot https://kodutuleohutuks.ee/kuttekollete-hooldus/, mida kütteperioodi eel ja ajal meeles pidada.

Küttesüsteemi puhastamise nõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354895

Korralikult hooldatud kütteseade on Sinu kodu süda ja soojuseallikas.

 

Mis on korstnapühkija akt?

Pärast korstna puhastamist koostab korstnapühkija teile tehtud tööde kohta korstnapühkimise akti. Akt sisaldab spetsialisti hinnangut küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta. Akt on vajalik tõendusmaterial ka kindlustusettevõtetele, mis tõendab tuleõnnetuse korral, et küttesüsteemid olid nõuetekohaselt hooldatud. Veendu, et hoiaksid akti alles.

Akt väljastatakse ainult siis, kui tööde käigus vigu ei leita ja küttekolded on ohutud. Juhul kui siiski esineb puudusi ning küttesüsteem osutub tuleohtlikuks teavitatakse sellest tellijat ja seadusega kooskõlas on korstnapühkija kohustatud koostama olukorrast kirjaliku ettepaneku päästeametile.

Ettepanek sisaldab tuleohutusalaste rikkumiste loetelu ning ettepanekut meetmete rakendamiseks. Päästeamet koostab Sinule ettekirjutuse, kus on välja toodud kuupäev, mis ajaks peavad puudused olema likvideeritud. Kui eiratakse ettepanekut on Päästeametil õigus rakendada trahvi ehk sunniraha määramist.

Väga oluline on jälgida seadusega kooskõlas kohustusi, et likvideerida tulekahju tekke oht inimestele ja nende varale.

 

Oluline meelespea:

 • Õnnetuste vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada ning hooajaliselt kasutatavaid kütteseadmeid üks kord aastas enne kütteperioodi algust. Samuti tuleb hooajaliselt puhastada ventilatsioone ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas.
 • Ära põleta küttekoldes kilet, plastikut, liimi ega tekstiili, lakk- või värvaineid sisaldavaid materjale, näiteks puitplaati. Me ei soovita kütta ka märgade küttepuudega. Kui köetakse ebakvaliteetsete materjalidega tuleks ka küttekeha tihedamini hooldada.
 • Ahje, kaminaid ja pliite tuleks kütta kuivade ja kvaliteetsete halupuudega.
 • Korstnapühkijal peab kindlasti olema kehtiv kutsetunnistus, mille olemasolu saab kontrollida Kutsekoja veebilehelt www.kutsekoda.ee.
 • Regulaarselt ja õigesti hooldatud küttesüsteemid tagavad ohutuse, pikendab küttesüsteemi eluiga ja annab sooja olemise.
 • Siit leiad kasulikke juhendeid nii elumaja kui ka kortermaja välise ja sisese tuleohutuse kohta.

KÜSI KORSTNAPÜHKIMISE PAKKUMIST

 

Kas sinu kütteseadmed ja korsten vastavad kõikidele nõutele?

KÜSI EKSPERTHINNANGUT