Muinsuskaitseobjektide renoveerimine

Aastate jooksul oleme renoveerinud vanu muinsuskaitse all olevaid hooneid, meie tööde ülesanneteks on olnud ahjude, korstnate, hoone karniisi äärte restaureerimine ja muud tööd, kus on vaja taastada vanast kivist müürid, telliskivist akna kohad või välja vahetada katkised kivid uute vastu.

Enne restaureerimist tuleb selgeks teha muinsuskaitse seatud nõuded ja piirangud. Ajalooliste ja arhitektuursete hoonete restaureerimisele esitab muinsuskaitseamet selle jaoks olulised nõuded.

Muinsuskaitseobjekti renoveerimine: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Kuna muinsuskaitse all olevaid objekte tuleb säilitada ja korras hoida, siis nende taastamine (näiteks ahjud, korstnad, hoone müürid, karniisi ääred, kirikuaiad, kalmistu rajatised ja muu selline nõuab) suuremat väljaminekut.

Töö nõuab tähelepanu, rohkem aega ja oskusi. Ajalooliste hoonete konstruktsiooni ei tohi muuta, kõik tuleb kooskõlastada muisuskaitseametiga.

Meie renoveeritud muinsuskaitseobjektid: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium. Tallinna vanalinnas oleme renoveerinud muinsuskaitse all olevaid korstnaid ja ahje. Vana-Pärnus kalmistu kabel. Pärnus Supeluse korstna ja karniisi ääred.

Muinsuskaitseameti kodulehelt saad uurida taotlemiseks vajaminevaid lube: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load


Muinsuskaitsealal siseruumides restaureerimis-, ehitus- ja konserveerimistööde jaoks on vajalik muinsuskaitseametilt taotleda luba juhul, kui ehitis asub maailmapärandi objektil ehk Tallinna vanalinnas või/ja on ehitatud enne 1940. aastat.

KÜSI PAKKUMIST TUTVU TEHTUD TÖÖDEGA