Pottsepp ja pottsepatööd

Kes on pottsepp ja kuidas valida kutsetunnistusega pottseppa?

Vanadel aegadel nimetati pottsepaks käsitöölist, kes valmistas erinevaid savist tehtud nõusid, vaase ja lillepotte. Tänapäeval tuntakse pottseppa isikuna, kes paigaldab, renoveerib ja ehitab küttesüsteeme. Läbi aegade on olnud selles valdkonnas suuri muudatusi nii materjalide kui ka kütteseadmete osas.

Lasoveri pottsepa poolt laotud pottahi
Lasoveri pottsepa poolt laotud pottahi

Igapäevaselt arendatakse välja uusi ja moodsamaid lahendusi. Inimestele meeldivad kaasaegsemad lahendused kus kasutatakse kombineeritud automaatseid süsteeme, näiteks pelletikatel, mille suitsugaasid juhitakse atmosfääri isoleeritud kaheseinalise moodulkorstna abil.

Tänapäeval peab iga kvalifitseeritud pottsepp omama kutsetunnistust.

Tänapäeva pottsepp oskab ehitada ja paigaldada järgmist: kivikorstna ehitamine, Fibo-moodulkorstna paigaldamine, metall-moodulkorstna paigaldamine, korstnahülsi paigaldamine, kamina paigaldamine ja õhksoojuskamina paigaldamine, ahju ehitamine, pliidi- ja soojamüüri ehitamine, muude kivist laotud erilahenduste ja küttesüsteemide paigaldamine, remontimine või ehitamine. Samuti oskab anda õiget infot küttekehade hooldamise ja kütmise kohta.

Pottsepp peab veenduma, et pottsepatööd vastavad tuleohutusseadusele, mis sätestab, kuidas küttesüsteemid peavad töötama, kuidas pottsepp peab neid ehitama ja kuidas neid remontima. Selles tulenevalt peab pottsepp omama kutsetunnistust. Kutsetunnistusega pottsepal on vastavad teadmised kuidas tema poolt ehitatud küttesüsteemid vastavad kõikidele tuleohutusnõuetele, et inimesed oleksid kaitstud õnnetuste eest, mida võib põhjustada valesti ehitatud või paigaldatud küttesüsteem. Kutsetunnistusega pottsepp saab teha ka küttesüsteemi ekspertiisi. See on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes taotlevad kasutusluba ning juhul kui küttesüsteemidel või nende osadel puuduvad dokumendid (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt).

Kontrollime dokumentsiooni, tuleme objektile, kogume ja koostame kasutusloa jaoks vajalikud dokumendid.

Kui soovid eksperthinnangut siis võta meiega julgelt ühendust.

KÜSI EKSPERTHINNANGUT

Päästeamet teeb tihedalt koostööd pottseppadega, et kindlustada elamute tuleohutus.

Kui tahad kindel olla, et sinu pottsepatöid tuleb teostama aus ja oskustega pottsepp, siis saad seda kontrollida kutsekoja veebilehelt: Kutseregister

Lasover OÜ pottsepad omavad kõik kutsetunnistusi ja oskusi, mida saab ainult aastate jooksul omandatud kogemustega. Samuti hoiame ennast kursis pidevalt, küttekehade tootjate uute lahendustega (tehaste moodulahjud, moodulkorstnad) ja oskame oma kliendile soovitada kvaliteetseid ja häid materjale, mis on ennast tõestanud pottsepatööde jaoks aastaid. Meie pottseppade moto on "Ei ole olemas võimatuid olukordi", teostame ka kõige keerulisemad pottsepatööd parima kvaliteediga, millele anname kaasa garantii koos vajaliku dokumentatsiooniga. Meie arvame, et õige pottsepp peab kliendile välja pakkuma mitmekülgseid versioone, kuidas tulevast küttekeha ehitada, paigaldada, kujundada ning milliseid materjale kasutada.

Enne tööde alustamist lepitakse kokku, mis on tulevase pottsepatöö maksumus, töö kirjeldus (ahju restaureerimine, kamina ehitus, moodulkorstna paigaldus, korstna ehitus), mis saab lammutatud prahist, kas klient tegeleb sellega ise või tellitakse kõik hinnas lahendus. Kõik peab olema täpne ja konkreetne. Vahest võib juhtuda, et pottsepatööde ajal võib pottsepp avastada üllatusi, mida esialgsel vaatlusel ei olnud võimalik märgata, kuid kütteseadme lammutamisel aga ilmnes, et vundamendiks on paar maakivi ja mõranenud segu. Sellisel juhul tuleb valada uus vundament, seega on tegemist lisatöödega, mille maksumus lepitakse eraldi kokku ja teostatakse tööd. Samuti on olnud juhtumeid, kus minnakse ehitama korstnapitsi, lammutamise käigus aga selgub, et korstnajalg on samuti amortiseerunud, vuugivahed tühjad ja läbipõlenud. Selleks, et tagada nõuetekohane tulemus tuleb ka korstnajalg uuesti laduda. Esialgsel vaatlusel ei olnud võimalik olukorda vaadelda, kuna korstnajalg oli krohvitud. Kohale kutsutakse tellija, vaadatakse olukord üle, lepitakse lisatööd kokku ja ehitatakse nõuetekohane korsten.

Pottsepatööd pole just kõige kergemad, see nõuab suurt füüsilist pingutust. Pottsepp peab pikka aega taluma ebamugavaid asendeid, tõstma raskeid asju. Kuid töö on väga põnev ja loominguline, mis esitab pottsepale alati uusi väljakutseid, igav juba ei hakka!

Pottsepa tööülesanded

Pottsepp aitab kliendil valida tema vajadustele vastava asjakohase küttelahenduse. Pottsepatööd ei hõlma endas ainult segude ja kivide kokkupanemist. Selle kõrvalt peab pottsepp teadma, mis on kliendi elamu soojavajadus.
Pottsepp peab teadma, milline on tulevase küttekeha kolde suurus, kolde tüüp ja lõõri pikkused, kütmisel õhu vajadus, kuna efektiivse põlemise jaoks on vaja piisaval määral hapnikku. Pottsepatööd on erinevad ja sellest olenevalt on vaja kindlaks teha, kuidas õhk koldesse jõuaks. Parim lahendus on õuest õhk juhtida otse koldesse.

Pottsepp peab teadma seadusi ja tuleohutuse eeskirju, et paigaldatav moodulkorsten, Isokern moodulkorsten, Rondo Plus moodulkorsten (rahvakeeli Fibo-moodulkorsten) või laotud telliskivist korsten oleks ohutu ja nõuetekohane. Pottsepp peab veenduma, et pottsepatööde ajal ehitatav või paigaldatav küttesüsteem paikneks piisavalt kaugel põlevmaterjalidest. Tuleb veenduda, et küttekehad ja küttesüsteemid ehitatakse piisavalt tugevale aluspinnale, mis peab vastu selle massiivsusele.

Pottsepatöödeks vajalikud materjalid ja teostamine

Pottsepatööde jaoks peab pottsepp olema teadlik sellest, millised on parimad materjalid, mis tagaks küttekehadele pika eluea. Pottsepp suudab välja pakkuda kliendile ka erinevaid viimistlusvõimalusi. Samuti ei pea korsten või küttekeha olema ehitatud tavalistest punastest tellistest või silikaadist. Nüüdisajal on saadaval palju omanäolisi käsivormtelliseid, mis muudavad sinu tulevased küttekehad/korstnad eristatavaks teistest. Vaata käsivormtelliste võimalustest ja valikutest siit >>

Pottsepp peab enda ametiga seoses lammutama ka vana küttesüsteemi. Tegemist on väga tolmuse, tahmase ja musta tööga. Pottsepp peab veenduma, et kliendi vara jääb peale lammutusprotsessi puhtaks ja vajadusel tuleb kiletada kõik ruumid, mis võivad määrduda. Lammutuse käigus saab näha, mis vigu on eelmine pottsepp teinud küttesüsteemi ehitamisel. Alati ei pruugi vigu olla vaid aeg on oma töö teinud, kuid oleme kokku puutunud ahjude, kaminate, pliidi ja soojamüüridega, mis on kõigest paar aastat vanad, kuid täielikult lagunenud, kuna seda on ehitanud mittepädev pottsepp.

Vead seadmete paigaldamisel ja küttesüsteemide ehitamisel

Eestimaa kodudes leiab sageli selliseid küttesüsteeme, mis ei vasta ühelegi tuleohutusnõudele. Näiteks:

  1. Ahjud on ehitatud vastu põlevmaterjale, tühjad vuugid müüritises ja läbiviigud vahelagedes isoleeritakse vahuga.
  2. Saunaahjude suitsutorud ühendatakse korstnaga, jättes ära müürihülsi või paisuvuugi. Suure väljundtemperatuuri tõttu tekib mahupaisumine, mille tagajärjel tekivad praod korstnasse.
  3. Samuti paigaldatakse korstnalõõridesse metalltorusid, millel puuduvad nõuetekohased sertifikaadid ja mille paigaldus ei ole nõuetekohane ning võib tekitada tuleohtu.
Tühjad vuugivahed täidetud vahuga
Tühjad vuugivahed täidetud vahuga
Tuleohutusnõuetele mittevastavad korstnad
Tuleohutusnõuetele mittevastavad korstnad
Korstnalõõridesse paigaldatud nõuetele mittevastavad metalltorud
Korstnalõõrides nõuetele mittevastavad metalltorud

Pottsepatööde turul on väga palju selliseid nii öelda "teadjaid", kes väidavad, et on võimelised ehitama nõuetekohase küttesüsteemi, paraku jääb see vaid lubaduseks ja inimesed saavad endale madalama hinnaga küttesüsteemi või selle osa. Hiljem aga selgub et antud küttesüsteem ei vasta tuleohutusnõuetele ning puudub vajalik dokumentatsioon.
Pottsepa tööturul on hulgaliselt näiteid, kus on ehitatud küttesüsteemid kolmanda taseme sellide või üldse kutsetunnistusi mitteomavate nii-öelda meistrite poolt. Kahjuks on küttesüsteemid ehitatud enamikel juhtudel selliselt, et inimesed jäävad kindlustusjuhtumite korral ilma summadest mida oleks aktsepteerinud kindlustusfirmad kui küttesüsteemi oleks ehitanud vastava nõuetekohase kutsetunnistusega pottsepp. Kui tellijal puudub nõuetekohane dokumentatsioon kasutusloa taotlemisel ei ole võimalik hiljem oma kinnisvara müüa ja kindlustus ei hüvita sinule kahju, kui midagi peaks juhtuma valesti ehitatud küttesüsteemiga, mille tagajärjel hävib maja või mingi osa majast.

Enamikel juhtudel on sellistes elamutes küttesüsteemi ehitanud üldehitaja või isik, kellel puudub õigus väljastada pottsepatöödega kaasnev dokumentatsioon. Sellisel juhul peab inimene palkama vastava tasemega pottsepa, kes teeb hoonele eksperthinnangu, tihtipeale aga ei ole ehitatud küttesüsteemid nõuetekohased ja tellijad peavad tasuma eksperthinnangu ning pottsepatöödega kaasneva kulu küttesüsteemi nõuetekohaseks täitmiseks. Sellepärast on kindlasti odavam lasta ehitada küttesüsteem pottsepal, kes seda tööd oskab, kellel on teadmised tuleohutusnõuetest ja on läbinud oma eriala koolitusi. Pottsepp peab olema selline isik, kes ehitab sellise küttesüsteemi, mis vastab kõigile tuleohutusnõuetele ja on turvaline perele, kes elab elamus kuhu antud küttesüsteem on rajatud.

Näitena võib tuua järgmise situatsiooni. Sa soovid oma kaaslasega teha helikopteriga tuuri ümber Hawaii, kuid kas usaldaksid helikopteri juhti, kes pole iial helikopteriga sõitnud? Samamoodi peaks ka usaldama küttesüsteemide ehitamise pottseppade kätesse, kes omavad teadmisi ja professionaalseid oskusi.

Pottsepp hakkab uut kütteseadet ehitama peale vana küttekeha lammutamist. Kui pottsepp on oma projekti edukalt valmis ehitanud peab ta oma kliendile andma peale tööde lõppu dokumentatsiooni teostatud töödele ja kasutatud materjalidele. Lasover OÜ pottsepad kannavad selle eest hoolt, et meie kliendi küttesüsteem vastaks kõikidele tuleohutusnõuetele. Olenevalt ehitatud küttesüsteemist peab pottsepp kliendile andma näiteks kütteseadme passi, millega on kaasas kasutusjuhend.

Kütteseadme passis toome välja ahju massi, kütmise juhendi, ahju ehitamise jaoks kasutatud materjalid, lõõristiku skeemi, garantii, puidu koguse, mida võib ööpäevaselt koldes ära põletada ja muid tehnilisi informatsioone.

Ahjupassis on omakorda kirjas meistri nimi, kes ehitas antud kolde koos kutsetunnistuse numbriga. Kolde ehitamise koht, aeg, ruumi pindala ja kolde võimsus ja palju muud vajalikku.

Pottsepp annab enda tehtud pottsepatöödele  2 aastase garantii.

Alati tuleks tutvuda pottsepa portfoolioga. Tutvu Lasover OÜ teostatud töödega siin >>. Kui sa ei leia enda jaoks sobivat ideed, siis teostame sinu visiooni või muu internetist leitud idee. Oleme valmis pakkuma oma klientidele loomingulisemaid või modernsemaid lahendusi.

Pottsepal on kõige parem tunne, kui on valminud järjekordne küttekeha, mis toob soojust ja hubasust kliendile ning tema perele.

Kutsekoja poolt väljastatud kutsestandardid

Eestis on kinnitatud pottsepa kutsestandardid järgmistel tasemetel:

3. taseme pottsepp-selli kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja tõendama järgmist:
Taotleja on edukalt läbinud pottsepa koolituse, kas kutseõppeasutuses või kvalifitseeritud meistri juhendamisel. Pottsepp-selli taseme saamiseks kulub umbes aasta ja siis tuleb kutsekomisjoni ees eksam sooritada. Et järgmine tase ehk pottsepp, tase 4 saada, tuleb omakorda praktiseerida kolm aastat.

4. taseme pottsepa kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja tõendama järgmist:
A) taotleja on edukalt läbinud pottsepa koolituse kas kutseõppeasutuses või
B) taotleja on kogunud vähemalt 3 aastat töökogemust kvalifitseeritud pottseppmeistri juhendamisel ahjude ehitamise valdkonnas (Töökohapõhise õppe puhul loetakse taotlejat kutseõppes ja tööpõhises õppes samaaegselt, mis vastab mõlemale kriteeriumile).

5. taseme pottseppmeistri kvalifikatsiooni saamiseks peab taotleja tõendama järgmist:
A) taotleja on osalenud pottsepa erialastel koolituskursustel oma pädevuse edendamiseks
B) taotlejal on töökogemus pottsepana (minimaalselt 5 aastat).

 

OÜ Lasoveri pottseppadel ja korstnapühkijatel on nõuetekohased kutsetunnistused

Lasover OÜ pottseppadel ja korstnapühkijatel on kehtivad kutsetunnistused. Paigaldame tooteid ja materjale, millel on nõuetekohased toimivusdeklaratsioonid ja sertifikaadid.

Meie kutsetunnistused lubavad meil ehitada ja hooldada kõiki küttesüsteeme ja küttekehasid, mida klient soovib ja mis on kooskõlas tuleohutuse seadusega.

Telli pottsepatöö Lasover OÜ- lt (mitte paberiteta isikult)

Viieteist aasta jooksul, mil oleme teenuseid pakkunud, on Lasover OÜ-st kujunenud usaldusväärne koostööpartner Eesti ehitusturul. Pikaajaline kogemus ning kvalifitseeritud töötajad tagavad parima kvaliteedi. Nii hinna, kvaliteedi kui ka kvantiteedi suhe on paigas. Anname meie teostatud töödele 2 aastat garantiid. Lasover OÜ professionaalsed töötajad omavad vastavaid kutsetunnistusi ja anname kaasa kõik vajalikud aktid ja sertifikaadid.

Meie ettevõttes töötavad oma ala spetsialistid, kelle kogemustele võib klient julgelt toetuda ning kelle töö iseloomustamisel on tähtsad kiirus, täpsus, ausus, kvaliteet ja usaldus. Meil on kogemusi üle 15 aasta ja täiendame oma meeskonda pidevalt uute oskustega ja oleme kursis muutuvate seadustega Eestis, et ajaga sammu pidada ja enda kliendile pakkuda parimaid lahendusi. Selgitame välja, kas sinu kodu vajab põhi- või abikütet ja leiame palju muid lahendusi sinu küsimustele kütteseadmete ja küttesüsteemide osas.

Aitame vältida probleeme, et korsten tõmbaks ikka korralikult ja kliendile tehtud pottsepatööd annaksid maksimaalseid tulemusi ning küttesüsteemid hoiaksid sinu kodu soojana aastakümneid.

Alati tuleb ohutuse mõttes pottsepatööd usaldada kutsetunnistusega pottsepale, et hiljem ei ilmneks probleeme kasutusloa taotlemisel. Nii ka meie veendume, et kõik oleks seadusega kooskõlas. Pottsepatöödel on peale ehitamise ka teoreetiline pool, näiteks eksperthinnangu koostamine, mida aitame sul meeleldi teha.

Pottsepatööd usalda kutsetunnistusega pottsepa hoolde

Korsten ja kütteseade
    Küttesüsteem: korsten ja kütteseade.
Korstnalõõri on paigaldatud metallhülss

Oma pikkade tegutsemisaastate jooksul oleme näinud hulgaliselt vigu, mida teevad inimesed, kes proovivad omal käel küttesüsteeme ehitada. Kahjuks lõpeb see enamik juhtudel väga valesti.

Esimene väga sagedane viga mida tehakse on see, et kütteseade ei saa piisavalt õhku, see põhjustab halva tõmbe ning vaegpõlemise, mille tagajärjel tekkib hulgaliselt tahma. Tahm omakorda ladestub kütteseadmete seintele ja võib tekitada tahmapõlengu ohtu.

Enamik inimesi teevad vea kui ostetakse kaminasüdamik või ehitatakse kütteseade, mis ei sobi korstnaga. Sageli jäetakse lugemata hooldus- ja kasutusjuhendid, milles konkreetselt kirjas korstna pikkus, lõõri läbimõõt jne. Näiteks madalate temperatuuridega kütteseadmed pelletahjud, gaasikaminad ei sobi kivikorstnaga, kuna suitsugaasi väljundtemperatuurid on madalad, mille tagajärjel tekib happeline kondensaatvedelik, mis hakkab korstnat kiirelt lagundama. Sellisel juhul  on vaja kasutada korstnalõõris metallhülssi või hoopis metall-moodulkorstnat. Pottsepp oskab vaadata metall-moodulkorstnal rahvusvahelist tähistussüsteemi, mis näitab milliste materjalidega ja kütteseadmetega paigaldatav korsten sobib.

Pottsepp teab tuleohutusnormidest ja oskab kasutada tootja paigaldusjuhendeid. Enamik inimesi vaatavad sellele läbi sõrmede ja asi võib lõppeda tulekahjuga.

Inimesed ei liimi moodulkorstna plokke korralikult kokku või kasutavad selleks valesid segusid, mille tulemusel võib moodulplokkide vahelt välja tulla vingugaasi, sädemeid ja suitsu.

Korsten ei ulatu piisavalt katusest välja ning see tekitab halva tõmbe. Vahel unustavad inimesed moodulkorstna plokke metallvarrastega armeerida tormide ja lumekoormuse vastu. Kui korstnat pole nõuetekohaselt armeeritud võib korsten palju kahju ja ohtu tekitada.

Meie pottsepad on märganud, et vahel inimesed ei arvesta korstna temperatuuritaluvusega ja soojuspaisumisega. Üheseinalised metallkorstnad paigaldatakse arvestamata ohutuskujasid põlevmaterjalidest. Metallkorstnad paisuvad rohkem kui laavakivist ja keraamika sisuga plokk-korstnad. Keraamilise sisuga korstnatel on freesitud täpselt sama mõõduga ava, mis küttesüsteemi väljundil, arvestamata soojuspaisumist, mis keraamilise suitsutoru muudab praguliseks ja tuleohtlikuks.

Ehitatakse liiga pikk slepe ehk ühenduslõõr. Ühenduslõõr ehitatakse liiga väikese ristlõikega, mis seab ohtu küttesüsteemi ohutuse ja pärsib tõmmet. Pottsepp oskab selliste asjadega arvestada ja enda pottsepatööde ajal selliseid vigu mitte teha.

Inimesed ei küsi edasimüüjatelt, tootjatelt nõu, milline peaks olema õige läbimõõduga suitsulõõr või ei loeta informatsiooni paigaldusjuhendist. Selle tulemusena korsten tahmub ja muutub pigiseks väga kiiresti.

Korstna läbiviik ei ole veekindel. See põhjustab vihmavee läbilaskmise, rikub ära korstnajala ning siseviimistluse, teeb märjaks soojustusmaterjalid ja tekitab hallitust puitkonstruktsioonide vahel.

Paneme kõigile südamele, et alati tuleb kõiki töid usaldada pottsepale, kes oskab enda tööd, kuna pottsepatööd hõlmavad endas väga palju nüansse, mida tavainimene või ehitaja ei suuda esimesel silmapilgul kohe välja mõelda.

Võib juhtuda, et pottsepatööde jaoks kasutatakse valesid segusid, ebakvaliteetseid kive. Näiteks kasutatakse koldekivide jaoks tavalist savisegu, kuigi ei tohiks ja tuleks kasutada koldesegu. Ei osata hinnata enda ahju olukorda, arvatakse, et paar pisiparandust päästab ahju. Probleemide lahendamiseks tuleb vahel hoopis ette võtta ahju sisu vahetus või uue ahju ehitus. Paljud ei oska ohumärke tuvastada. Sellepärast tuleb korstnapühkijal või kutsetunnistust omavatel pottseppadel kõik üle lasta vaadata. Leiad Lasoveri korstnapühkijad siit >>

Kindlasti on peamine viga, mida inimesed sagedasti teevad kütteseadmete ülekütmine. Eriti tihti juhtub seda suvilates ja maakodudes, kus käiakse harva, küttesüsteemid on niisked ning talvel ka külmunud, kuid inimesed ei ole sellest aga teadlikud. Sooja saamiseks pannakse koldesse lubatud kogusest rohkem puid, et saada kiirelt sooja, sellega aga kaasneb küttekollete ülekütmine, mille tagajärjel tekivad praod. Sageli helistatakse ja kurdetakse, et küttesüsteem ei tööta ja ajab suitsu sisse. Saadame korstnapühkija olukorda hindama ja selgub, et tellija ei mäleta, millal korstnapühkija viimati külastas ja küttesüsteeme puhastas. Korstnapühkija peab küttesüsteeme pühkima vähemalt kord aastas.

Lasover OÜ pottsepad ei soovita lagunenud koldevõlvi ise taastama hakata. Kui hakatakse koldest kive välja sikutama, siis võib kogu laotud võlv ja ahi kokku kukkuda.

Küttekehade ehitamine on esimesi suuri otsuseid sinu kodus. Kütteseadmete ehitamine tuleb alati usaldada oma ala professionaalidele. See on pikaajaline investeering ja pole mõtet mitu korda asju ümber ehitada, eesmärgiga, et saaks säästa paarsada eurot. Kõik otsused tuleb langetada hoolikalt ja lähtuvalt tuleohutuse seadusest. Viimane sõna jääb alati pottsepale, kes seadustest ja enda kogemustest juhinduvalt teostab pottsepatöid.

KÜSI PAKKUMIST TUTVU TEHTUD TÖÖDEGA